W gminie Drużbice realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą Drużbice 20.

Warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tego świadczenia określa ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Pełna treść informacji