Mieszkańcy Sołectwa Stoki

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.45.2017 Wójta Gminy Drużbice z dnia 11 kwietnia 2017 roku zawiadamiam, że w dniu 9 maja 2017 roku o godz. 16.30 (I termin), o godz. 17.00 (II termin) u Państwa Kokocińskich w miejscowości Stoki 30 odbędzie się Zebranie Wiejskie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Stoki.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Stoki