Mieszkańcy Sołectwa Brzezie

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.44.2017 Wójta Gminy Drużbice z dnia 7 kwietnia 2017 roku zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia 2017 roku o godz. 16.30 (I termin), o godz. 17.00 (II termin) w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Rawicz odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie odwołania Sołtysa Sołectwa Brzezie oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających (zarządzenie w załączeniu).