Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Urzędem Gminy w Drużbicach rozpoczyna od stycznia 2017 roku realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2016 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym dla mieszkańców z terenu gminy Drużbice. Program potrwa do maja 2017 roku.

Logo pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa w postaci paczek z artykułami spożywczymi skierowana jest do osób, które spełniają kryteria kwalifikacji do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

W bieżącym roku docelowo pomocą zostanie objętych 500 najbardziej potrzebujących osób z terenu naszej gminy. Osoby chcące otrzymać pomoc w formie produktów żywnościowych powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach.

Celem wyżej wymienionego Programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do osób i rodzin najbardziej potrzebujących w naszej gminie, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Od stycznia do maja 2017 roku, osoby zakwalifikowane do Programu, będą mogły bezpłatnie skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych na terenie naszej gminy, łącznie około 25 ton. Każdy członek kwalifikującej się rodziny otrzyma 10– kilogramową paczkę żywnościową pięć razy (razem 50 kg) od stycznia do maja br.

W tym roku Bank Żywności rozdzieli między organizacje z nim współpracujące takie artykuły spożywcze jak: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko, ser podpuszczkowy, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier oraz olej rzepakowy. Łącznie aż 14 produktów.

Choć wspomniane artykuły spożywcze nie zaspokoją w pełni wszystkich potrzeb osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji, ale mamy nadzieję, że uzupełnią niedobory i dadzą tym osobom możliwość przeznaczenia zaoszczędzonych pieniędzy na inne cele.

W ramach realizacji Programu zrealizowane zostaną działania na rzecz włączenia społecznego (edukacja w zakresie zapoznania z zasadami zdrowego odżywania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności).

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drużbicach, tel. 44 631 10 13.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.