W związku ze stanowiskiem Wojewody Łódzkiego we wszystkich sołectwach gm. Drużbice, odbędą się konsultacje społeczne w sprawie zmian w statutach.

W sołectwie Rożniatowice konsultacje z mieszkańcami zaplanowano na dzień 29 sierpnia 2016 r. o godz. 17.15 w sali OSP (II termin 17.45 ).

Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Rożniatowice