Brzezie, Rawicz

komunalne - 1/mies. pt 2, suche - pt 2, szkło - czw 2 (2)

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 13 13
Luty 10 10 9
Marzec 10 10
Kwiecień 14 14
Maj 12 12 11
Czerwiec 9 9
Lipiec 14 14
Sierpień 11 11 10
Wrzesień 8 8
Październik 13 13
Listopad 10 10 9
Grudzień 8 8

Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6.00 do 20.00

Terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych na rok 2017:

  • 24 – 26 kwietnia
  • 16 – 18 października