Drużbice, Drużbice Kolonia

komunalne - 1/mies. czw 2, suche - czw 2, szkło - czw 2 (2)

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 12 12
Luty 9 9 9
Marzec 9 9
Kwiecień 13 13
Maj 11 11 11
Czerwiec 8 8
Lipiec 13 13
Sierpień 10 10 10
Wrzesień 14 14
Październik 12 12
Listopad 9 9 9
Grudzień 14 14

Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6.00 do 20.00

Terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych na rok 2017:

  • 24 – 26 kwietnia
  • 16 – 18 października