gallery1

Gmina Drużbice znalazła się wśród zaszczytnego grona samorządów z terenu województwa łódzkiego wyróżnionych tytułem „Wzorowej Gminy”. Kapituła konkursu w kilkunastu kategoriach doceniła tylko 15 gmin z całego województwa łódzkiego. Gmina Drużbice została wyróżniona za działania realizowane w zakresie pomocy społecznej.

Uroczysta gala wręczenia statuetek i certyfikatów potwierdzających, że nagrodzone gminy należą do grona najlepszych samorządów w Polsce, odbyła się w piątek 4 listopada 2016 r. w Pałacu Poznańskich w Łodzi.

gallery1

To już kolejna nagroda na koncie Państwa Alicji i Jana Majda. Tym razem miodowe wyroby ich autorstwa zostały docenione w VIII edycji Świętokrzyskiego Konkursu na Nalewkę Miodową i Miody Pitne, organizowanego co roku przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego   Modliszewicach.

Butelka wykonana przez Panią Alicję zachwyciła jurorów, którzy przyznali jej I  miejsce w kategorii oryginalne opakowanie produktu. Pszczelarze z Drużbic otrzymali również wyróżnienie za wyborną nalewkę przygotowaną na bazie miodu.

gallery1

Każdego roku Wójt Gminy Drużbice ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych skierowany do lokalnych stowarzyszeń. W 2016 roku w budżecie gminy przeznaczono na ten cel 50 tys. zł. Finansowe wsparcie na szereg działań związanych z upowszechnianiem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości, a także wspieraniem kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy otrzymały: Gminne Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Drużbicach, Gminny Ludowy Klub Sportowy w Drużbicach, „Siatkarz” Drużbice, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Hucisko i Okolice oraz  Stowarzyszenie „Nasza Wieś” Rasy. 

gallery1

24 października starostwo powiatowe rozpoczęło nabór chętnych Pań do udziału w drugiej edycji bezpłatnego kursu samoobrony. Szkolenie połączone będzie z krótkim kursem udzielania pomocy przedmedycznej. Kobiety biorące udział w kursie dowiedzą się co robić i jak się zachować w sytuacjach zagrożenia. Chodzi tu nie tylko o fizyczne umiejętności obrony siebie i bliskich, ale też zdobycie doświadczenia i wiedzy, które pozwolą radzić sobie w stresie, podejmować właściwe decyzje, unikać niebezpiecznych miejsc i sytuacji.

gallery1

21 października, w budynku po byłej szkole podstawowej w Suchcicach, odbyła się XX sesja Rady Gminy Drużbice. Podczas posiedzenia Radni podjęli szereg uchwał związanych między innymi z przyjęciem (w przypadku m. Podstoła) i zmianą statutów sołectw. Zmiany te zostały podyktowane pismem Wojewody Łódzkiego, w którym sugerował konieczność doprecyzowania udziału i głosowania mieszkańców w zebraniu wiejskim.

gallery1

14 października przypada święto wszystkich nauczycieli, pedagogów oraz pracowników oświaty. Tradycyjnie, za ich trud włożony w edukację i wychowanie, uczniowie składają im podziękowania i życzenia oraz obdarowują kwiatami. Ponieważ jest to dzień ustawowo wolny od nauki, uroczyste akademie odbywały się 13 października. W każdej szkole – w Gimnazjum w Rasach, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach oraz w Szkole Podstawowej w Wadlewie udział w uroczystościach wzięła Wójt Gminy Pani Bożena Zielińska. Jak co roku wyróżniła i nagrodziła nauczyli oraz pracowników administracji i obsługi, którzy w sposób szczególny wykazali się kreatywnością, zaangażowaniem oraz poświęceniem w wykonywaniu codziennych obowiązków na rzecz wychowania młodego pokolenia.

gallery1

W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę – nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczep szpiku od dawcy niespokrewnionego. Ogólnoświatowa baza liczy dziś 25 mln osób (w tym 1mln Polaków), które są gotowe oddać cząstkę siebie, by ratować innych. 13 października przypada Międzynarodowy Dzień Dawców Szpiku. Dlatego właśnie dziś na zaproszenie Wójt Gminy Pani Bożeny Zielińskiej do Drużbic przyjechali pracownicy Łódzkiego Ośrodka Dawców Szpiku.