Logo projektu Nowe Perspektywy

Firma szkoleniowa PLUSK POLSKA na obszarze województwa łódzkiego realizuje projekt pt.: „Nowe perspektywy w woj. łódzkim!” pozostających bez pracy (poszukujące pracy i bierne zawodowo) znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach (max. średnie wykształcenie).

gallery1

Gmina Drużbice podjęła współpracę z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, której wynikiem jest organizowany konkurs dotacyjny na prowadzenie działań dla mieszkańców naszej gminy. W ramach przedsięwzięcia o GRANTY OD 1000 DO 3000 zł. mogą starać się organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe działające na terenie Gminy Drużbice.

gallery1

W czwartek – 11 maja w Gminnej Hali Sportowej odbyła się VI Olimpiada Sportowa Przedszkolaków. Zorganizowana została już po raz szósty przez ZS – P w Drużbicach dla wszystkich naszych najmłodszych mieszkańców, aby rozwijać sprawność ruchową, popularyzować sport oraz promować aktywność ruchową wśród dzieci już od najmłodszych lat. Uroczystego otwarcia dokonała Pani Iza Zatorska – Dyrektor szkoły oraz gość uroczystości – Sekretarz Gminy Drużbice Pani Anetta Mądry.

gallery1

W kwietniu br. w kolejnej placówce oświatowej w naszej gminie przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna, która miała na celu ustalenie czy szkoła spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6.08.2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

Logo Państwowej Straży Pożarnej

Rozstrzygnięty został powiatowy etap XIX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem: „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”. Komisja wybrała laureatów we wszystkich kategoriach grup wiekowych. Wśród zwycięzców są także dwie uczennice Szkoły Podstawowej w Drużbicach: Julia Grygielska, która zajęła III miejsce w I grupie (uczniowie klas I – III) oraz Marta Piestrzyńska I miejsce w II grupie (uczniowie klas IV – VI).

Głównym zadaniem konkursu jest przedstawienie profesjonalnej formacji, jaką jest Państwowa Straż Pożarna. Ważne są przemyślenia autorów i skojarzenia powiązane ze służbą drugiemu człowiekowi realizowaną przez funkcjonariuszy PSP. Celem jest również ukazanie strażaków jako ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo – gaśniczych. Sztuka ma za zadanie zwrócić uwagę na ważne zjawiska i sytuacje, które mogą zdarzyć się w codziennym życiu oraz uwrażliwić odbiorców oraz twórców na prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia. Celem konkursu jest promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

Nagrodzone prace wezmą udział w kolejnym etapie konkursu na szczeblu wojewódzkim.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

gallery1

Piękny jubileusz 100-lecia powstania, obchodziła 7 maja br. Ochotnicza Straż Pożarna w Wadlewie Z tej okazji zorganizowano w Wadlewie uroczystości, które połączone były z obchodami Powiatowego Dnia Strażaka oraz odpustem w tutejszej parafii. Okazja do świętowania była zatem potrójna.

gallery1

Co roku 22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi, którego celem jest promowanie postaw ekologicznych wśród społeczeństwa. Szkoły z terenu naszej gminy aktywnie włączyły się w obchody tego dnia. Dzień Ziemi był okazją do zaprezentowania przez Gimnazjalistów „Bajki o Czerwonym Kapturku z ekomorałem” oraz podsumowania konkursu przyrodniczego.