gallery1

Dnia 7 lutego 2017 r. w Publicznym Gimnazjum nr 5 im. M. Kopernika w Bełchatowie odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Miłosnej. Reprezentantami naszego gimnazjum byli: Karina Lubońska i Piotr Zochniak. Wrażliwość, umiejętność przekazywania emocji oraz oryginalność interpretacji wierszy zachwyciły jury, które przyznało uczniom dwa równorzędne II miejsca.

To kolejny sukces pary recytatorów, którzy w bieżącym roku szkolnym w Powiatowych Konkursach Recytatorskich Poezji Patriotycznej i Poezji A. Mickiewicza również stanęli na podium, uzyskując II lokaty.

Uczniów przygotowywały nauczycielki języka polskiego: Izabela Bechcińska i Edyta Sztajnert.

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Logo konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Urząd Gminy w Drużbicach informuje, iż wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych organizują XV Edycję Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w środowisku pracy rolnika oraz popularyzowanie przyjaznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych dla właścicieli i członków ich rodzin.

Zaproszenie na Dzień Kobiet

Wójt Gminy Drużbice
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach

Serdecznie zapraszają panie z terenu Gminy na spotkanie z okazji
DNIA KOBIET
Uroczystość odbędzie się w dniu 25 lutego 2017 roku (sobota) o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Wadlewie.

Koszt uczestnictwa w imprezie wynosi 50 zł. od osoby. Zapisy i wpłaty przyjmowane są w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drużbicach do dnia 10 lutego 2017 roku.

Tel kontaktowy: 44 632 30 21 lub 609 711 593

logo eko dom logo wfoś


PROGRAM skierowany do osób fizycznych

Dofinansowanie w formie dotacji do 40 % kosztów kwalifikowalnych na:
ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Dofinansowanie w formie dotacji do 40 % kosztów kwalifikowalnych na:
ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Dofinansowanie w formie dotacji do 40 % kosztów kwalifikowalnych na:
ZAKUP I MONTAŻ POMP CIEPŁA

Dofinansowanie w formie dotacji do 40 % kosztów kwalifikowalnych na:
MODERNIZACJA KOTŁOWNI WYMIEŃ STARY PIEC NA NOWY
(DOTYCZY KOTŁÓW NA PELLET ,GAZ ,OLEJ OPAŁOWY)

Termin naboru wniosków od 27.01.2017 – do wyczerpania alokacji

OFERUJEMY:

  • Bezpłatny audyt w miejscu inwestycji
  • Pomoc w uzyskaniu dofinansowania
  • Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do Zakładu Energetycznego

WSZYSTKIE INFORMACJE POD NR TELEFONU:

  • 732 622 650
  • 732 622 651

mammobus w drodze

W ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

WÓJT GMINY DRUŻBICE

zaprasza Panie z terenu naszej gminy na BEZPŁATNE badania MAMMOGRAFICZNE,
które odbędą się obok Urzędu Gminy Drużbice w dniach:
1 i 2 lutego 2017 r. (środa, czwartek)
w godz. od 8.00 do 17.00

Badaniami MAMMOGRAFICZNYMI objęte są kobiety w wieku od 50 do 69 roku życia, które nie miały wykonywanych takich badań w ciągu ostatnich 2 lat.

Rejestracja odbywać się będzie na bieżąco w Mammobusie.

Badania są nieodpłatne, wymagany jest jedynie dowód osobisty.

Kobietom spoza grupy refundowanej oferujemy badania odpłatne w kwocie 80 zł. (NZOZ MEDICA).