WYGRAJ DO 3000 ZŁ!
Skorzystaj z „Programu wsparcia inicjatyw lokalnych mieszkańców gminy Drużbice”

5 czerwca 2017 roku startuje konkurs na realizację inicjatyw lokalnych w ramach
„Programu wsparcia inicjatyw lokalnych mieszkańców gminy Drużbice”, skierowany do społeczników i organizacji pozarządowych działających na rzecz gminy Drużbice.

O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?

W ramach „Programu wsparcia inicjatyw lokalnych mieszkańców gminy Drużbice” organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe mogą starać się o mikrodotację/mikrogrant na wsparcie lokalnych przedsięwzięć w wysokości od 1000 zł do 3000 zł!

JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?

Celem „Programu wsparcia inicjatyw lokalnych mieszkańców gminy Drużbice” i konkursu jest zwiększenie społecznej aktywności mieszkańców gminy Drużbice poprzez realizację inicjatyw lokalnych. Realizatorzy Programu: Gmina Drużbice, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Rada Organizacji Pozarządowych Woj. Łódzkiego premiować będą w szczególności inicjatywy oddolne skierowane na zagospodarowanie przestrzeni publicznej, organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży, a także inicjatywy aktywizujące i integrujące różne grupy społeczne oraz zwiększające aktywność fizyczną mieszkańców gminy.

Przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy mogą liczyć na pomoc doradców i animatorów. Już na etapie składania wniosków (od 5 czerwca) uruchomiony zostanie mobilny punkt informacyjno-doradczy, dzięki któremu będzie można uzyskać wsparcie doradcze (osobiste, telefoniczne lub mailowe).

DLA KOGO KONKURS?

Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe z gminy Drużbice działające na rzecz gminy Drużbice oraz grupy nieformalne i samopomocowe mieszkańców Gminy.

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ:
01.07.2017 – 15.11.2017

JAK ZDOBYĆ GRANT?

Wnioski składane będą na formularzach wniosków udostępnionych na stronach www organizatorów, na których znajda się również szczegółowe informacje o konkursie: Regulamin Konkursu, Karty Ocen, Wzór sprawozdania.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
05.06.2017 do 19.06.2017

Regulamin konkursu
Wniosek dla grup nieformalnych z organizacją
Wniosek dla organizacji pozarządowych
Sprawozdanie