Firma szkoleniowa PLUSK POLSKA na obszarze województwa łódzkiego realizuje projekt pt.: „Nowe perspektywy w woj. łódzkim!” pozostających bez pracy (poszukujące pracy i bierne zawodowo) znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach (max. średnie wykształcenie).

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób pochodzących z obszarów wiejskich woj. łódzkiego powiat łaski (Buczek, Łask, Wodzierady, Widawa, Sędziejowice), pabianicki (Dłutów, Dobroń), oraz bełchatowski (Drużbice).

Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie składające się z 4 następujących elementów pomocy:

 • doradztwa zawodowego połączonego z opracowaniem/aktualizacją IPD dla każdego UP;
 • szkolenia zawodowego z egzaminem zewnętrznym, dzięki któremu UP nabędą kwalifikacje lub kompetencje zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy;
 • stażu, dzięki któremu UP nabędą doświadczenie;
 • pośrednictwa pracy, dzięki któremu nastąpi zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia przez UP;

Dla osób biorących udział w projekcie zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu,
 • materiały szkoleniowe,
 • profesjonalną kadrę trenerską,
 • stypendium szkoleniowe za każdą godzinę obecności na szkoleniu zawodowym,
 • catering podczas szkoleń zawodowych,
 • stypendium stażowe.

Szkolenia i staż są dla Uczestnika Projektu płatne.
Za cały udział w projekcie uczestnik otrzymuje średnio 6400 zł.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Projekt poszukuje osób:

 • obszarów wiejskich woj. łódzkiego (zgodnie z Degurba 3) - w załączeniu lista gmin.
 • powyżej 50 r.ż
 • biernych zawodowe
 • o niskich kwalifikacjach (max. średnie wykształcenie)

Projekt obejmuje:

 • spotkania z doradcą 3 x2 h
 • spotkania z pośrednikiem 4 x 2 h
 • szkolenia indywidualne ( średnio) 100 h
 • staż zawodowy 4 mies

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z pracownikami biura projektu:

Biuro projektu: „Nowe perspektywy w woj. łódzkim!”
Ul. Gdańska 91/93, bud. D,  piętro IV, pokój 43,
90-613 Łódź
Tel. +48 501 735 897 lub +48 504 092 727;
www.noweperspektywy.plusk24.pl
Osoba do kontaktu: Katarzyna Ćwietkowska