gallery1

Gmina Drużbice podjęła współpracę z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, której wynikiem jest organizowany konkurs dotacyjny na prowadzenie działań dla mieszkańców naszej gminy. W ramach przedsięwzięcia o GRANTY OD 1000 DO 3000 zł. mogą starać się organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe działające na terenie Gminy Drużbice.

Z myślą o potencjalnych zainteresowanych projektem, w środę 17 maja, zorganizowane zostało spotkanie informacyjne, które poprowadziła przedstawicielka OPUS Pani Nadina Milewska.

Podczas spotkania zaprezentowano wstępny zakres wsparcia oraz sposób finansowania działań, omówiono najważniejsze zagadnienia związane z projektami oraz poszczególne etapy wypełniania wniosku. Wskazówki te niewątpliwie przydarzą się przyszłym wnioskodawcom.

Okres składania wniosków trwa od 05.06.2017 do 19.06.2017 r. i obejmuje inicjatywy oddolne, wspierające, wzmacniające lub rozwijające lokalną społeczność, skierowane na zagospodarowanie przestrzeni publicznej, organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży, a także inicjatywy aktywizujące i integrujące różne grupy społeczne oraz zwiększające aktywność fizyczną naszych mieszkańców.

Zapraszamy wszystkie organizacje działające na terenie Gminy Drużbice do wzięcia udziału w projekcie. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Drużbicach: Referat Pozyskiwania Funduszy i Zamówień Publicznych – pokój nr 9 , tel. (44) 631 10 78 w. 23.

Szczegółowe informacje będą na bieżąco pojawiać się na stronie internetowej Urzędu: www.druzbice.pl