gallery1

Co roku 22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi, którego celem jest promowanie postaw ekologicznych wśród społeczeństwa. Szkoły z terenu naszej gminy aktywnie włączyły się w obchody tego dnia. Dzień Ziemi był okazją do zaprezentowania przez Gimnazjalistów „Bajki o Czerwonym Kapturku z ekomorałem” oraz podsumowania konkursu przyrodniczego.

Z kolei uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wadlewie zaakcentowali swój udział strojami w kolorze zielonym. Mogli wykazać się również w konkursie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz w konkursie plastycznym, którego celem było wykonanie ciekawej formy przestrzennej z odpadów ekologicznych.

Dzięki inicjatywom, podejmowanym z okazji tego święta, szkoły z naszej gminy rozbudzają wśród dzieci i młodzieży zainteresowanie naszą planetą i własnym regionem. Uczniowie dostrzegają, że ochrona przyrody jest naszym wspólnym obowiązkiem.