gallery1

Marta Piestrzyńska, uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej w Drużbicach, została LAUREATKĄ XXI Ogólnopolskiego Konkursu im. Ireny Kwinto „Życie bajką jest”. Baśń Marty pt. „Małe może być wielkie” została oceniona najwyżej spośród wszystkich 116 prac konkursowych napisanych prozą przez uczniów szkół podstawowych (klas I-III, klas IV-VI) i gimnazjalnych.

To bardzo duże osiągnięcie, zwłaszcza że w konkursie tym zawsze najliczniejszą grupę stanowią uczniowie szkół podstawowych.