OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 11.10.2017 r. pod numerem 599972-N-2017

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 1 250 000,00 zł

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (31.10.2017 r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.10.2017 r.)
Informacja z otwarcia ofert (19.10.2017 r.)
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ (17.10.2017 r.)
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ (16.10.2017 r.)
Pełna treść ogłoszenia
SIWZ z załacznikami 1 - 5
Zał. nr 6 do SIWZ - Uchwała Rady Gminy Drużbice
Zał. nr 7 do SIWZ - Uchwała RIO
Zał. nr 8 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-27S
Zał. nr 8 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-28S
Zał. nr 8 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-N
Zał. nr 8 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-NDS
Zał. nr 8 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-Z